08-522 152 20 info@pipecoating.se

Välkommen till Pipecoating Svenska AB!

Vi som driver företaget har lång praktisk erfarenhet från relining och underhåll av fastighetsförlagda avloppsrör. Vi har sett ett och annat inom branschen som vi tveklöst anser inte borde få förekomma.

Det har påverkat vårt val av arbetsmetodik och material. Vi är övertygade om att faktorer som hållbarhet, miljöaspekter och personalhälsa är av största vikt. Valet av leverantörer har skett utifrån materialegenskaper med nogrannt utförda tester gällande hållbarhet, miljö och hälsa.

Kvalitet

Miljö

Arbetsmiljö

Företagsägare

Vi som äger och leder företaget är Tobias och Andreas Halsius. Vi äger god branschkännedom och arbetar med olika slags metoder för relining i Stockholm, för att tillhandahålla det alternativ som passar bäst för just era förhållanden.

 

Affärsidé och policy

Affärsidé

Hos våra kunder ska vi upplevas som ett av marknadens seriösaste företag inom våra arbetsområden, detta ska vi uppnå genom ärlighet, kvalitativa alternativ, väl utförda arbeten och lyhördhet där våra kunders behov är av största vikt i alla lägen. Vi vet att det allra viktigaste inte är hur fort en relining / åtgärd utförs eller hur snabbt avloppen kan användas igen. Det viktigaste är att varje fastighetsägare får en hållbar och långsiktig lösning när det är dags att investera i sin fastighet och Brf med relining. Det är det sättet att arbeta som resulterat i alla de nöjda kunder som vi har idag.

 

Policy miljö och kvalitet

Pipecoating renoverar, reparerar och underhåller VA-system.

Detta innefattar stamrenovering, i branschen kallad relining samt rörlagning, högtryckspolning, rörsökning och filminspektion.

Verksamheten ska ständigt utvecklas och förbättras så att vi kan erbjuda våra kunder kostnadseffektiva och snabba totallösningar.

Anledningen till att välja Pipecoating är att alla kunders unika behov kan uppfyllas på grund av att företaget tillhandahåller alla lösningar och metoder som branschen erbjuder.

Det viktigaste är att varje fastighetsägare får en hållbar och långsiktig lösning när det är dags att investera i sin fastighet.

Vi utför en analys för varje projekt för att sen utföra den med effektivitet och med miljön i fokus.

Företaget arbetar aktivt för att ständigt minska miljöpåverkan och förbättra kvalitén från vår verksamhet genom att:

  •      Hantera avfall och miljötekniska lösningar är på ett miljöriktigt sätt.
  •      Miljöarbetet präglas av ständiga förbättringar och förebyggande av utsläpp.
  •      Vi ska uppfylla lagar, förordningar och bestämmelser som omfattar hela vår verksamhet.
  •      Företaget ska i hela sin verksamhet uppfylla kundens och samhällets krav.
  •      Information om våra tjänster och produkter ska vara tydlig.

Alla medarbetare hos Pipecoating ska vara engagerade och medvetna om sitt ansvar och förstå sin roll i miljö och kvalitetsarbetet.

 

Samhällsinsatser

Genom att anlita oss för relining i är ni med och stödjer olika samhällsinsatser. Vi har som policy att avsätta en del av vår årliga vinst till välgörande ändamål, bland annat stödjer vi trafiksäkerhetskampanjer för barn och en rökfri ungdom samt den ideella organisationen Missing People.

 

Hantering av personuppgifter

Vi värnar om att du som kund ska känna dig trygg i hur vi hanterar dina personuppgifter och tar din personliga integritet på största allvar.
​Vi sparar bara dina uppgifter så länge de är aktuella.
​Ledningen på företaget är ansvarig för uppgifterna.
​Uppgifterna om dig kan endast ses av styrelsen samt bara en person på ekonomiavdelningen.

Har du frågor, maila till: ekonomi@pipecoating.se

Historik & företagsledare

2009 registrerades verksamheten som AB. Firman köptes 2013 av Tobias Halsius. Då låg kontoret i Järfälla, sedan flyttade man till Rosersberg och från 2015 finns kontoret i Arlandastad. 

Tobias har tio års branscherfarenhet, men har tidigare drivit olika företag inom andra områden.  

Varför arbeta med relining?

Det är spännande att varje vecka hantera projekt som innebär nya utmaningar. Det är stimulerande att behöva “tänka utanför boxen” och lösa de problem som dyker upp.
 

Det känns tillfredställande att kunna erbjuda kunderna snabba, smidiga, hållbara och kostnadseffektiva lösningar, säger Tobias Halsius, som är företagsledare.