08-522 152 20 info@pipecoating.se

Renovera rör i hemmet – Relining av avloppsrör

Laga rör och relining i Stockholm & Uppsala

Pipecoating är specialister på att renovera rör, relining av avloppsrör. Vi hjälper er även med att laga rör, punktlagning och stopp i avloppet. Relining betyder att man renoverar de gamla avloppsrören. I en lägenhet kan det göras på en till tre dagar. Kostnaden är mycket lägre, jämfört med ett traditionellt byte av stammar, som i princip gör en lägenhet till byggarbetsplats under fem/sex veckor eller längre tid. Vårt huvudsakliga arbetsområde är Stockholm och Uppsala, men vi utför relining i hela Sverige.

Relining i Uppsala & Stockholm

Relining ger rören längre livslängd. Pipecoating AB är specialiserade på relining som kan utföras på flera olika sätt. Metoden fungerar på alla sorters rör och rörsystem. Stammar, dagvattenrör och VA-rör, alla kan förnyas genom vår stamrenovering. Är rören inte i alltför dåligt skick så är det ett utmärkt alternativ till stambyte.

 

Renovering av avloppsrör – moderna metoder

När vi utför ett reliningprojekt använder vi högkvalitativt material och tillämpar de senaste metoderna. Vi använder ett flexibelt armerat foderrör som installeras i de gamla rören med hjälp av tryckluft. När detta foderrör härdat så har det bildats ett rör som bär sig självt och inte har några skarvar. Efter en relining är detta nya invändiga rör lika starkt som ett nytt rör.

 

Teknik, miljö och materialval vid relining

I företaget finns en lång erfarenhet av att arbeta med fastighetsförlagda avloppsrör. Vårt val av arbetsmetodik och material baseras på viktiga parametrar som hållfasthet, miljöaspekter/ hållbarhet och arbetsmiljö. Valet av leverantörer har skett utifrån materialegenskaper, grundat på noggrant utförda tester vad gäller hållbarhet, miljö och hälsa.

Kontroll av utfört arbete

För att kunna säkerställa att vårt arbete har utförts på ett korrekt sätt så görs alltid en nogrann kontroll. Alla installationer besiktigas och utfört arbete dokumenteras i detalj. När vi utför  rörsondering och relining så kan vi alltid garantera ett bra resultat. Välkommen att omgående kontakta oss om du är i behov av att renovera rören i din fastighet!

 

Relining och rörinspektion – Brf i Norrort

Pipecoating kan i Stockholm med omnejd utföra rörinspektion och relining i Bostadsrättsföreningar. Då vi utgår från Stockholm och Uppsala är vårt huvudsakliga arbetsområde för relining Norrort. Om du låter oss göra jobbet så slipper du allt besvär som ett stambyte skulle medföra! Den största fördelen är att man varken behöver göra tunga och tidskrävande rivningar eller grävarbeten som ofta är ett måste vid traditionella rörbyten.