08-522 152 20 info@pipecoating.se

Filming avloppsrör

Undersöka rör – Rörinspektion – Rörsondning

Rörinspektion innebär att vi utför undersökning genom att filma avloppsrören för att ta reda på behov av eventuella åtgärder. Relining är ofta ett föreslaget alternativ, när rören är i skick som kräver en åtgärd. Om man saknar kunskap om hur eller var ett rör ligger, tar vi reda på det genom rörsondning. Detta sker utifrån med en för ändamålet lämplig maskin, så man kan peka ut var röret ligger inför en relining.


Warning: Undefined array key "et_fb" in /data/9/f/9ffed23b-b2a2-4428-883c-32a98342363f/pipecoating.se/public_html/wp-content/themes/Medicus/functions.php on line 179