08-522 152 20 info@pipecoating.se
Rensa avlopp rör

Film

Applicering vid relining

Pipecoating Svenska AB arbetar med att säkerställa och förnya hållbarheten på befintliga avlopp och dagvattenledningar i och utanför fastigheter, med minimala ingrepp i väggar, golv och mark.

Film

Foderrör – relining

Följande filmklipp är ett exempel på vår teknik foderrör.