08-522 152 20 info@pipecoating.se
Rensa avlopp rör

Relining för bostadsrättsföreningar (BRF) & villor

Vi utför relining i rörsystem av avloppsledningar i villa och bostadsrättsförening.

Spara tid och pengar - Brf och villaägare

Relining

Att byta sina gamla avloppsrör i fastighet och mark medför ofta stora, påfrestande och kostsamma ingrepp i väggar och golv, samt att en stor del av tomten förstörs när rören ska friläggas för att möjliggöra ett byte. Många gånger tar denna typ av ingrepp lång tid och hemmet förvandlas till en byggarbetsplats, under veckor eller kanske månader, där tonvis med byggavfall fraktas iväg vilket innebär en onödig påfrestning för miljön. Då är det istället mer effektivt att som Brf i Stockholm utföra relining av rörsystemen.

Alternativ för er brf

Pipecoating tillhandahåller ett alternativ, relining för er bostadsrättsförening, för att förnya avloppsrören. Metoden som även kallas stamrenovering besparar fastighetsägare olägenheter (föregående text), samt spar tid och pengar. Vi har tagit fram ett arbetssätt, som innebär så små ingrepp som möjligt i er brf och mark, där vi kombinerar traditionellt rörbyte och renovering med våra rörförnyelsetekniker.

Flera metoder

På marknaden finns ett flertal olika metoder och sätt att förnya, eller renovera sina avloppsrör. Det är inte alltid lätt för beställaren att känna till vad som skiljer de olika metoderna åt, eller var i fastighet och mark det är lämpligt att använda en speciell teknik. Vi på Pipecoating har lång erfarenhet i norrort av relining samt arbetar i huvudsak med bostadsrättsföreningar som kunder. Som totalentreprenör har vi även bred kunskap kring flertalet tekniker och material som finns på marknaden. Vi kan hjälpa er som fastighetsägare och boende i brf, genom att redogöra för skillnaderna mellan olika metoder, samt ge råd om vilken metod vi anser är mest optimal för just era specifika förhållanden.

 

Film - Relining

I filmen, i nästa flik, nedan i menygardinen kan Ni se ett exempel från vår utförda relining i Uppsala, filmerna är från autentiska objekt och inte inspelade i verkstadsmiljö.