08-522 152 20 info@pipecoating.se

Pipecoatings

Punktlagning avloppsrör

Ett system för att åtgärda partiella eller begränsade skador i rör.

Ibland uppstår det begränsade skador på avloppsrör som för övrigt är i gott skick, några exempel är rotintrång, skarvförskjutningar, sprickor med mera, där ett byte av sträckan medför kostsamma ingrepp.

Punktlagning av rör, Pipecoatings alternativ, medför att enbart området där skadan finns åtgärdas. Det här alternativet har blivit mycket uppskattat. Det gäller framförallt i de fall där rören är relativt nya och skador uppstått, eller där en större åtgärd är planerad att utföras i framtiden.

Vi har utrustning för att utföra punktlagning/laga raksträckor, böjar och grenrör i dimension 100 mm – 150 mm. På begäran kan vi även utföra lagningar i mindre och större dimensioner. Delen av ett rör som tas i anspråk för en punktlagning kan variera i längd, allt från 10 cm och upp till flera meter.

Är Ni intresserade och vill veta mer om vår punktlagning avloppsrör, eller relining i Stockholm/övriga landet? Kontakta oss för en kostnadsfri konsultation!


Warning: Undefined array key "et_fb" in /data/9/f/9ffed23b-b2a2-4428-883c-32a98342363f/pipecoating.se/public_html/wp-content/themes/Medicus/functions.php on line 179